Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Ресурси и услуги Методи за събиране на данни

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ


Анкетьорска мрежа


Vitosha Research разполага с национална анкетьорска мрежа, включваща около 400 интервюери, които са регионално разпределени в 28 области на страната. Около 1/4 от националната анкетьорска мрежа е концентрирана в София. В останалите региони броят на полевите сътрудници е между 5 и 20. Сътрудниците на VR са с богат професионален опит. Сред тях преобладават специалистите със средно и висше образование. Значителна част от полевите сътрудници са специалисти или студенти по социология, политология, икономика, педагогика, статистика и др. За всяко изследване VR организира специален инструктаж и обучение на интервюерите, и ръководителите на екипи.

Методи за събиране на данни

Като част от услугите, които предлага, екипът на VR препоръчва подходящите изследователски методи, с които най-ефективно ще бъде набрана желаната от клиента информация. VR има голям опит в следните качествени и количествени методи за събиране на данни:

 • персонални стандартизирани интервюта
 • дълбочинни интервюта
 • телефонни интервюта
 • групови дискусии
 • пощенски анкети
 • попълване на дневници
 • контент-анализ
 • омнибусни изследвания
 • кабинетни изследвания
 • панелни изследвания
 • on-line изследванияМОНИТОРИНГОВИ УСЛУГИ

Витоша Рисърч предлага няколко специализирани мониторингови услуги:

 • 1. Регулярен мониторинг на радио, преса и ТВ програми. Той позволява надеждно и качествено текущо следене на информация и събития, отразявани в медиите, както и изготвяне на експресни аналитични доклади.
 • 2. Мониторинг на съоръжения за външна реклама.
 • 3. Мониторинг на информационните и комуникационни технологии в България.
 • 4. Мониторинг на “скритата” икономика и корупцията в страната.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.