Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Ресурси и услуги Количествени изследвания

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

VR предлага количествени маркетингови изследвания според нуждите на всеки клиент като им предоставя надеждна информация за тяхната маркетингова дейност. В началния етап на изследванията VR предлага консултации, за да се определят вида на изследването и изследователските методи. Клиентите получават съвети и за подходящите аналитични методи, докладите или презентациите, които най-добре отговарят на техните цели.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.