Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Ресурси и услуги Качествени изследвания

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯVR извършва качествени изследвания на потребители, бизнесмени, стопански ръководители. Модераторите и интервюерите на VR използват широк набор от класически и модерни изследователски методи, подходящи за различни категории респонденти, и разнообразни теми и проблеми. Модераторите имат голям опит във всички аспекти на качествените изследвания, включващи формулирането на нови идеи и маркетингови проблеми, разработване на маркетингови концепции, продуктови тестове, оценка на маркетингови и рекламни кампании и др.

VR разполага с всички необходими технически средства и оборудване за провеждане на групови дискусии (фокус групи), включващи възможности за аудио и видео запис, симунтанен превод и директно видео наблюдение на груповите дискусии. Дискусиите могат да бъдат аудио и видео записани на езика, на който се провеждат и след това преведени.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.