Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Ресурси и услуги Анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

АНАЛИЗИ

Изследователските проекти на Витоша Рисърч покриват изключително широк спектър от обществени проблеми, свързани с политиката, икономиката, социалната сфера, информационните технологии и други актуални събития.

Една значителна част от представените анализи и доклади са резултат от съвместната дейност на Витоша Рисърч и Коалиция 2000, представящи резултатите на осъществявания от 1999 г. систематичен мониторинг на корупцията в България. Този мащабен проект продължава и през 2003 г. с изследвания сред населението, бизнес-средите и служителите в обществения сектор.

През 2002 година Витоша Рисърч постави началото на мониторинг на размера и динамиката на "скритата" икономика в България. Национални представителни изследвания на населението и бизнес-организациите в страната ще бъдат провеждани всяко тримесечие и обобщените резултати ще бъдат своевременно публикувани.

От 1999 г. Витоша Рисърч осъществява и периодично наблюдение на навлизането на новите информационни технологии в България като оценките за динамиката на този процес периодично се представят в настоящата рубрика.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.