Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Излезе поредният периодичен доклад от серията изследователски продукти на Industry Watch. "Biggest Cities Review" е първият доклад, които се базира на специално събрани за изследването емпирични данни в партньорство с агенцията за маркетингови и социологически проучвания Витоша Рисърч. Докладът проследява наличието и значението на няколко важни регионални различия в България:<

Докладът “Полицейски проверки и използване на етнически профили в България” е резултат от изследване на полицейските проверки, проведено между юни и декември 2005 г. от Центъра за изследване на демокрацията и агенция Витоша Рисърч с подкрепата на Правната инициатива на Институт “Отворено общество”. Фокус на настоящия анализ са полицейските проверки на лица от ромски произход. Е-България 2006 е четвъртият годишен доклад, предлагащ цялостен анализ на развитието в областта на информационното общество в страната ни. Целите на анализа са насочени към подпомагане на процесите на изработване и изпълнение на обществени политики чрез предоставяне на редовно, сравнително и проблемно изследване на основни водещи показатели на информационното общество. След присъединяването си към ЕС през 2007 г. Република България ще получи достъп до финансовата помощ от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз (ЕС), които са основните инструменти за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕС. Ефективното управление на тези средства изисква добро познаване на изискванията на фондовете на ЕС и сериозна подготовка на национално, регионално и местно ниво в публичния и частния сектор, включително на малките и средните предприятия (МСП). В периода 24 март - 4 април 2006 г. изследователската агенция “Витоша Рисърч” проведе изследване, насочено към проблемите, свързани с ремонтните дейности и освежаването на дома. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 981 души на възраст над 15 години. Изследването е представително за домакинствата в страната. На 3 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклада “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005”.
С доклада за втора поредна година Центърът представя данни за конвенционалната престъпност от алтернативен източник – изследванията на жертвите на престъпност, т.нар. виктимизационни изследвания, и ги съпоставя с данните от полицейската статистика, като същевременно се търси сравнимост с данни от други европейски страни. В периода 15 – 28 февруари 2006 г. Витоша Рисърч проведе своето второ маркетингово проучване на пазара на автомобили в България. По метода персонално стандартизирано интервю бяха анкетирани 1000 души. Изследването е представително за населението на страната над 15-годишна възраст.
Резултатите от изследването показват, че автомобилния парк, стопанисван от българските домакинства е морално и физически остарял, неотговарящ на техническите и екологични изисквания. Настоящият доклад е седмият годишен обзор на корупционната ситуация и на антикорупционната политика в България. Той разглежда основните възможности и предизвикателства в тази сфера във връзка с предстоящото членство на страната в Европейския съюз. Докладът е резултат на системния корупционен мониторинг и обобщава получените данни за разпространението на корупцията в страната и изводите за наблюдаваните тенденции. Той съдържа оценки за действията и инициативите на държавата и гражданското общество за противодействие на корупцията, както и редица антикорупционни идеи и препоръки. Настоящият доклад е седмият годишен обзор на корупционната ситуация и на антикорупционната политика в България. Той разглежда основните възможности и предизвикателства в тази сфера във връзка с предстоящото членство на страната в Европейския съюз. Излезе поредният периодичен доклад от серията изследователски продукти на Industry Watch. "Biggest Cities Review" е първият доклад, които се базира на специално събрани за изследването емпирични данни в партньорство с агенцията за маркетингови и социологически проучвания Витоша Рисърч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.