Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Обучението и възпитанието в предприемачески дух е съществен компонент в цялостната политика на българското правителство за подкрепа на малкия и средния бизнес. Усилията в тази посока се осъществяват в контекста на Европейската харта за малките предприятия, в която се призовава на всички образователни нива да се преподават бизнес и предприемачество, както и да се разработват схеми за обучение на стопански ръководители. Министерството на икономиката и енергетиката инициира изследователски проект, чиято цел е да се установи равнището на образование и обучение в дух на предприемачество, както и да се изготви пакет от мерки, които да насърчат неговото бъдещо развитие. На 15 декември 2005 г. в Центъра за популяризиране на информационното общество беше представен доклада е-Община, в чието разработване са участвали експерти от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Центъра за изследване на демокрацията, Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерски съвет и агенция Витоша рисърч. През последните години застрахователният бизнес излезе от своето латентно състояние и се устреми уверено към покоряването на нови финансови върхове. Това показват данните от третото национално представително допитване на „Витоша Рисърч” сред пълнолетното население на страната, проведено през август 2005 г. Изследването оценява пазара и развитието на застрахователните услуги в България като използва оценките на потребителите и реалните финансови резултати на основните застрахователни компании. На 28 юли 2005г. бeше официалното представяне на докладът "еБългария 2005".
Докладът проследява развитието през последната година в областта на достъпа до информационни и комуникационни технологии, тяхната употреба в обществото, образованието, бизнеса и държавното управление. Ако до миналата година трите банки ползващи се с най – голямо доверие сред населението в България бяха Банка ДСК, Обединена българска банка (ОББ) и Булбанк, то през тази Българска пощенска банка успява да измести Булбанк от третата позиция. Продължава да се увеличава делът на хората с висше и средно образование, използващи Интернет. Налице е и тенденция за съществено увеличаване на хората с основно и начално образование, които са в ролята на потребители на Интернет. Докладът е разработен въз основа на резултатите от изследване върху малките оръжия и лекото въоръжение в България, проведено през периода юли-ноември 2004 г. от Центъра за изследване на демокрацията и британската неправителствена организация Сейфъруърлд, с помощта на Витоша Рисърч Докладът прави обзор на проведените в страната антикорупционни реформи след 1997 г. и анализира сферите на разпространение, равнище и динамика на корупцията в българското общество като представя основните постижения и проблеми на антикорупцията. Влязлата в сила забрана за тютюнопушене на обществените места от 01.01.2005 г., раздели българите на пушачи и непушачи и предизвика нееднозначни обществени реакции. През януари 2005 г. агенция “Витоша Рисърч” проведе национално представително изследване по темата сред 993 български граждани на възраст над 15 години по метода персонално стандартизирано интервю в дома на респондентите. Проблемът с бездомните кучета отдавна вълнува българската общественост, а в последните няколко години той съществено се задълбочава. Данните в доклада са от национални проучвания на Витоша Рисърч, проведени през ноември 2001, октомври 2002 и януари 2005 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.