Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Докладът прави обзор на проведените в страната антикорупционни реформи след 1997 г. и анализира сферите на разпространение, равнище и динамика на корупцията в българското общество като представя основните постижения и проблеми на антикорупцията. Той очертава актуалните предизвикателства пред антикорупционните реформи, произтичащи от присъединяването на страната към Европейския съюз: преодоляване на структурните и институционалните пречки за борба с корупцията; ефективно функциониране на правосъдната и правоохранителната система; ограничаване на генериращите корупционни практитии организирана престъпност и “скрита” икономика. В периода 18-25 Ноември 2004г. Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на тема "Скритата икономика в България". В изследването бяха анкетирани 959 респонденти на възръст над 18 години. В периода 18 - 29 ноември 2004г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000 . В настоящето изследване бяха интервюирани 966 респондента на възраст над 18 години.

В периода 18 – 27 септември 2004г. изследователска агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на автомобили в България. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1000 души. Изследването е представително за населението над 15-годишна възраст. В края на август 2004 г. беше проведено второто поред национално изследване, целящо да проучи и оцени пазара на застраховки и разпространението на застрахователните услуги в България за период от една година. Изследването е представително за населението над 18 години. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1000 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента. В края на месец юли 2004 г. агенция „Витоша Рисърч” проведе третото поред проучване на банковия сектор в България. Изследването е представително за хората на възраст над 15 г. Двустепенната гнездова извадка е с обем N= 1000 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента. В периода 30 март - 20 април Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 478 фирми в цялата страна. През месец март 2004 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 966 респондента на възраст над 18 години. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. Анализът се базира на национално извадково (n=478) изследване сред собственици на стопански организации в България и/или техни ръководители. Включени са и данни от предишни изследвания на Витоша Рисърч (след януари 2000 г.) В периода 1 март - 6 април Витоша Рисърч проведе национално представително изследване сред населението на тема "Скритата икономика в България". В изследването бяха анкетирани 1080 граждани над 18 години.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.