Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
В периода 22.05.2003 - 17.06.2003 Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. Докладът представя основните изводи за равнището на корупция и нагласите на българските магистрати спрямо нея. Анализът се базира на данните от изследване проведено сред представители на съдебната власт (n=454) - съдии, прокурори, следователи. В периода 18 април – 15 май 2003 г. изследователската агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на телефонни услуги в страната. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1077 души. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Въз основа на получените данни и на базата на предишни проучвания на агенцията беше изготвен сравнителен доклад, който позволява да се проследи динамиката на този пазар за период от една година. В периода 18 април – 15 май 2003 г. изследователската агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на недвижими имоти в България. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1077 души. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. В края на април 2003 г. беше проведено маркетингово изследване, целящо да проучи и оцени пазара на различните марки прахове за пране в България. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1077 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента. На 14 март 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема Публично-частното партньорство в противодействието на разпространението на наркотици. Експерти от държавни и неправителствени организации обсъдиха ролята на публично-частното партньорство за превенция на злоупотребата и трафика на наркотични вещества в България. В периода 28.02.2003 - 24.03.2003 Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. В периода 28 февруари – 24 март 2003 г. социологическа агенция “Витоша рисърч” проведе изследване на корупцията сред представители на стопански организации в България. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани предтавители на 447 фирми и организации в цялата страна. В периода 23 януари - 3 февруари 2003 Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на населението на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 1107 респондента на възраст над 18 г. В периода 22.01.2003 г. - 03.02.2003 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1107 респондента на възраст над 18 години.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.