Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
В периода декември 2002 г. - януари 2003 г. Витоша Рисърч проведе изследване на тема "Употребата на наркотиците в България. Национално представително изследване". Изследването де проведено чрез две представителни извадки, N1 = 823 население на възраст над 15 години и население на възраст 15-30 години, N2 = 1098 Национално изследване на служители в обществения сектор, проведено през 1999 г. сред 320 служители и през 2002 г. сред 412 служители. Методът на изследване е персонално стандартизирано интервю. Основната цел на провеждания от Витоша Рисърч мониторинг на информационните технологии е системното периодично наблюдение на разпространението и използването на персонални компютри и Интернет от българското население. Анализът на резултатите от проведения мониторинг се основава на данни от национални представителни изследвания, проведени от Витоша Рисърч в периода 2000 – 2002 г. Противодействието на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие към държавните институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда. Противодействието на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие към държавните институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда. Основната цел на представения в настоящия материал изследователски проект е да постави началото на систематичен мониторинг на размера и динамиката на скритата икономика в България (МСИ). Проектът предвижда да бъдат провеждани серия от представителни изследвания на пълнолетното население на страната и бизнес-сектора с периодичност през 3 месеца. Това ще позволи не само да бъде следена динамиката на проблема, но и да бъде събрана надеждна информация за различията в нагласите на населението и бизнесмените към проявите и причините за разпространението на скритата икономика в страната. В периода 25.11. до 16.12. 2002 год.Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. В периода 25 ноември - 16 декември 2002 Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 530 фирми в цялата страна. Основната цел на представения в настоящия материал изследователски проект на Витоша Рисърч е да постави началото на систематичен мониторинг на размера и динамиката на скритата икономика в България (МСИ). Проектът предвижда да бъдат провеждани серия от представителни изследвания на пълнолетното население на страната и бизнес-сектора с периодичност през 3 месеца. Сборникът с доклади и статии за неформалната икономика в страните–кандидатки за членство в Европейския Съюз е създаден в рамките на проекта "Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС: размер, дълбочина, тенденции и предизвикателства към процеса на разширяване на ЕС" и включва доклади, представени на международната конференция за неформалната икономика, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 29–30 ноември, 2002 г. в София.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.