Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
В периода 28.09.2002 г. - 12.10.2002 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1079 респондента на възраст над 18 години. Докладът представя основните резултатите от изследване на корупцията в малките и средни предприятия. Изследването се базира на национална извадка от 500 собственици и мениджъри на малки и средни предприятия и бе реализирано от Витоша Рисърч в сътрудничество с "Integra" Словакия. В периода 22.05.2002 г. - 31.05.2002 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1170 респондента на възраст над 18 години. Обемът на извадката е N = 1170 (планирана N = 1200). Използвана е случайна, двустепенна, гнездова извадка на пълнолетното население на България. Извадката е формирана въз основа на избирателните секции и избирателните списъци от последните парламентарни избори през юни 2001 г. (общ брой секции: 12797). На първата стъпка са избрани 150 гнезда с вероятност, пропорционална на размера на избирателните секции. На втората стъпка случайно са избрани по 8 респондента във всяко гнездо. Основната цел на провеждания от Витоша Рисърч мониторинг на новите информационни технологии е системното периодично наблюдение на разпространението и използването на персонални компютри и Интернет от българското население. Анализът на резултатите от проведения мониторинг се основава на данни от национални представителни изследвания, проведени от Витоша Рисърч в периода 2000 – 2002 г. Докладът представя основните изводи за нивото на корупция и нагласите спрямо корупцията в международен аспект. Анализът се основава на национално представително (n=1000) изследване сред пълнолетното население на седем страни от Югоизточна Европа. Включени са и сравнителни данни от проведеното по същата методология изследване през 2001 година. В периода 15 - 28 септември 2002 год. Витоша Рисърч проведе национално представително изследване сред 1000 респонденти над 15 години. Изследването имаше за цел да установи общественото мнение относно законът за отнемане в полза на държавата на придобитото от престъпна дейност имущество. Ограничаването на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и условия за установяване на правов ред в обществото. В този смисъл от решаващо значение е създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие и уважение към държавните и правителствените институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда. В периода 04.10.2001 г. - 20.10.2001 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 971 респондента на възраст над 18 години. През месец ноември 2001 г. Витоша Рисърч проведе първото национално представително изследване сред пълнолетното население на България на тема “Бездомните кучета като обществен проблем” с извадка N = 784.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.