Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиВсички анализи

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Проблемът с бездомните кучета отдавна вълнува българската общественост, тъй като отсъствува единодушие относно начина за неговото решаване. Многогодишните дебати и липсата на ефективно, приемливо за всички решение, доведе до поляризация на мненията и блокиране на повечето инициативи. В периода 27.01.2001 г. - 10.02.2001 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1037 респондента на възраст над 18 години. Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа (Southeast European Legal Development Initiative - SELDI) стартира в края на 1998 година. Нейни инициатори са Център за изследване на демокрацията и Институт за международно правно развитие, Рим. Доклад за оценка на корупцията - 2000, за втора поредна година се прави опит за очертаване общата рамка и конкретните измерения на корупционните практики в България, разгледани в тяхната динамика. Информационни технологии срещу корупцията е най-новото заглавие от поредицата антикорупционни христоматии на Коалиция 2000, издадена съвместно с Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Христоматията е насочена към основните сфери на промените, извършвани в публичния сектор. Това поредната съвместна публикация на Фондация "Гражданска връзка" и Коалиция 2000, посветена на проблемите пред разследващата журналистика в сферата на корупционните обвинения и разкрития. Авторът, Красимир Добрев, известен журналист във в. "Сега" и юрист по професия, напоследък работи по редица проблеми, свързани с политическата корупция. Противодействие на корупцията в местната власт е издадена от Асоциация АКСЕС, партньор на Коалиция 2000. Христоматията съдържа разработки на български експерти с ценна информация за законовата рамка на местното сомоуправление, за възможностите на пряко и непряко участие на гражданите, за експериментирани в общините нови форми на граждански контрол и участие в решаването на местните проблеми и в борбата срещу корупцията.

Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация е новото заглавие от поредицата "антикорупционни христоматии", инициатива на Коалиция 2000 под името Чисто бъдеще. Сборникът е предназначен за широк кръг лица - държавни служители, представители на законодателната и съдебна власт, студенти и преподаватели, сдружения, които полагат усилия за преодоляване на проблема с корупцията в нашето общество. В периода от 07.10. до 28.10. 2000 год.Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. На 23 октомври 2000 г. в Пловдив Фондация "Гражданска връзка" и Съюзът на българските журналисти съвместно организираха семинара "Разследващата журналистика срещу корупцията: новото българско и европейско законодателство" в рамките на антикорупционните проекти на Коалиция 2000.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.