Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализи Социални и политически изследвания

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Проведеното изследване бе възложено от Министерството на околната среда и водите. Целта на изследването е да установи отношението на гражданите – в страната и в определени селища - към разделното сметосъбиране и въз основа на това да се направят предложения, чиято реализация да допринесе за успешното въвеждане на тази практика в България. Основните задачи, в които се конкретизира така дефинираната цел, са: Влязлата в сила забрана за тютюнопушене на обществените места от 01.01.2005 г., раздели българите на пушачи и непушачи и предизвика нееднозначни обществени реакции. През януари 2005 г. агенция “Витоша Рисърч” проведе национално представително изследване по темата сред 993 български граждани на възраст над 15 години по метода персонално стандартизирано интервю в дома на респондентите. Проблемът с бездомните кучета отдавна вълнува българската общественост, а в последните няколко години той съществено се задълбочава. Данните в доклада са от национални проучвания на Витоша Рисърч, проведени през ноември 2001, октомври 2002 и януари 2005 г. На 14 март 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема Публично-частното партньорство в противодействието на разпространението на наркотици. Експерти от държавни и неправителствени организации обсъдиха ролята на публично-частното партньорство за превенция на злоупотребата и трафика на наркотични вещества в България. В периода декември 2002 г. - януари 2003 г. Витоша Рисърч проведе изследване на тема "Употребата на наркотиците в България. Национално представително изследване". Изследването де проведено чрез две представителни извадки, N1 = 823 население на възраст над 15 години и население на възраст 15-30 години, N2 = 1098 В периода 15 - 28 септември 2002 год. Витоша Рисърч проведе национално представително изследване сред 1000 респонденти над 15 години. Изследването имаше за цел да установи общественото мнение относно законът за отнемане в полза на държавата на придобитото от престъпна дейност имущество. През месец ноември 2001 г. Витоша Рисърч проведе първото национално представително изследване сред пълнолетното население на България на тема “Бездомните кучета като обществен проблем” с извадка N = 784. Проблемът с бездомните кучета отдавна вълнува българската общественост, тъй като отсъствува единодушие относно начина за неговото решаване. Многогодишните дебати и липсата на ефективно, приемливо за всички решение, доведе до поляризация на мненията и блокиране на повечето инициативи.

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.