Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализи Икономически и бизнес изследвания

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
След присъединяването си към ЕС през 2007 г. Република България ще получи достъп до финансовата помощ от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз (ЕС), които са основните инструменти за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕС. Ефективното управление на тези средства изисква добро познаване на изискванията на фондовете на ЕС и сериозна подготовка на национално, регионално и местно ниво в публичния и частния сектор, включително на малките и средните предприятия (МСП). В периода 18-25 Ноември 2004г. Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на тема "Скритата икономика в България". В изследването бяха анкетирани 959 респонденти на възръст над 18 години. В периода 30 март - 20 април Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 478 фирми в цялата страна. В периода 1 март - 6 април Витоша Рисърч проведе национално представително изследване сред населението на тема "Скритата икономика в България". В изследването бяха анкетирани 1080 граждани над 18 години. В периода 13 октомври - 4 ноември 2003 Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 421 фирми в цялата страна. В периода 23 януари - 3 февруари 2003 Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на населението на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 1107 респондента на възраст над 18 г. Основната цел на представения в настоящия материал изследователски проект е да постави началото на систематичен мониторинг на размера и динамиката на скритата икономика в България (МСИ). Проектът предвижда да бъдат провеждани серия от представителни изследвания на пълнолетното население на страната и бизнес-сектора с периодичност през 3 месеца. Това ще позволи не само да бъде следена динамиката на проблема, но и да бъде събрана надеждна информация за различията в нагласите на населението и бизнесмените към проявите и причините за разпространението на скритата икономика в страната. В периода 25 ноември - 16 декември 2002 Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 530 фирми в цялата страна. Основната цел на представения в настоящия материал изследователски проект на Витоша Рисърч е да постави началото на систематичен мониторинг на размера и динамиката на скритата икономика в България (МСИ). Проектът предвижда да бъдат провеждани серия от представителни изследвания на пълнолетното население на страната и бизнес-сектора с периодичност през 3 месеца.

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.