Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализиМедийни изследвания

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Настоящият социологически анализ се базира на получените емпирични данни от представителните изследвания на общественото мнение, проведени от Центъра за изследване на демокрацията през месец май 1998г., месец февруари 1999г. и месец септември 1999г. Неговата цел е да очертае устойчивата структура на информационното пространство в страната, както и степента на влияние на средствата за масово осведомяване върху българското общество. Настоящият социологически анализ се базира на получените емпирични данни от представителните изследвания на общественото мнение, проведени от Центъра за изследване на демокрацията през месец май 1998г.и месец февруари 1999г. Неговата цел е да очертае устойчивата структура на информационното пространство в страната, както и степента на влияние на средствата за масово осведомяване върху българското общество. Настоящият социологически анализ се основава на емпиричните данни от изследване на общественото мнение, проведено от Витоша Рисърч през май 1998 година. Той има за цел да установи степента на въздействие на средствата за масово осведомяване върху българското общество. Акцентът е поставен върху начина, по който се изграждат и регулират отношенията между четвъртата власт и държавата. В периода 1993-1995 година започна преразпределение на радиоаудиториите - острата конкуренция, характерна за началния период, намаля и постепенно относителните дялове на отделните радиостанции се изравниха. Вече не е налице значителния превес на предпочитанията към дадена радиостанция, характерен за началния период. Софийската аудиторията на радио веригата "Витоша-Атлантик" се очерта като една от най-големите по размер.

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.