Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Проекти и анализи Други изследвания

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------





This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
В периода 14 - 17 февруари 1999 г. в Ню Делхи, Индия се проведе конференция на тема "Изграждане на световно движение за демокрация". На 16 февруари 1999 г. по време на специално организираната от Центъра за международно частно предпреемачество сесия"Демокрация и пазарни инструменти" д-р Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията, представи натрупания след 1996 г. опит на ръководената от него организацияв областта на корпоративното управление. Настоящото изследване е проведено като част от дългосрочната стратегия на Центъра за изследване на демокрацията за ангажиране с проблемите на "третия сектор" и активното насърчаване на неговото развитие и утвърждаване в България. То е елемент на изследователския проект "Създаване на благоприятна данъчна среда за организациите с нестопанска цел" и е осъществено от изследователския екип на Витоша Рисърч.

Изследването е реализирано чрез метода на дискусиите във фокус-групи. Проведени са общо четири дискусии: три в София и една - в Пловдив. Дискусиите се проведоха в периода 12-15 май 1997г. Общият брой на респондентите беше 31 души. Анализът на отношението на елита към нестопанските организации се базира на национално социологическо проучване, осъществено в началото на 1997 година от Витоша Рисърч. Извадката на изследването обхваща 421 представители на елита. Методът на изследване е стандартизирано персонално интервю. През месец декември 1996 беше проведено национално представително за страната изследване, чиято цел бе да се регистрират като цяло обществените нагласи към нестопанските организации в България. Изследването бе проведено между 1-ви и 14-ти декември, 1996 година. Анкетирани са 1561 души на възраст над 18 години, по метода на стандартизираното интервю. Използвана е двустепенна гнездова извадка.

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.