Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Продукти Финансови пазари

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
През последните години застрахователният бизнес излезе от своето латентно състояние и се устреми уверено към покоряването на нови финансови върхове. Това показват данните от третото национално представително допитване на „Витоша Рисърч” сред пълнолетното население на страната, проведено през август 2005 г. Изследването оценява пазара и развитието на застрахователните услуги в България като използва оценките на потребителите и реалните финансови резултати на основните застрахователни компании. Ако до миналата година трите банки ползващи се с най – голямо доверие сред населението в България бяха Банка ДСК, Обединена българска банка (ОББ) и Булбанк, то през тази Българска пощенска банка успява да измести Булбанк от третата позиция. В края на август 2004 г. беше проведено второто поред национално изследване, целящо да проучи и оцени пазара на застраховки и разпространението на застрахователните услуги в България за период от една година. Изследването е представително за населението над 18 години. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1000 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента. В края на месец юли 2004 г. агенция „Витоша Рисърч” проведе третото поред проучване на банковия сектор в България. Изследването е представително за хората на възраст над 15 г. Двустепенната гнездова извадка е с обем N= 1000 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента. В края на юни 2003 г. беше проведено национално изследване,целящо да проучи и оцени пазара на застраховки и разпространението на застрахователните услуги в България. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1057 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.