Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Продукти Стокови пазари

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
В периода 24 март - 4 април 2006 г. изследователската агенция “Витоша Рисърч” проведе изследване, насочено към проблемите, свързани с ремонтните дейности и освежаването на дома. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 981 души на възраст над 15 години. Изследването е представително за домакинствата в страната. В периода 15 – 28 февруари 2006 г. Витоша Рисърч проведе своето второ маркетингово проучване на пазара на автомобили в България. По метода персонално стандартизирано интервю бяха анкетирани 1000 души. Изследването е представително за населението на страната над 15-годишна възраст.
Резултатите от изследването показват, че автомобилния парк, стопанисван от българските домакинства е морално и физически остарял, неотговарящ на техническите и екологични изисквания. В периода 18 – 27 септември 2004г. изследователска агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на автомобили в България. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1000 души. Изследването е представително за населението над 15-годишна възраст. В периода 18 април – 15 май 2003 г. изследователската агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на телефонни услуги в страната. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1077 души. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Въз основа на получените данни и на базата на предишни проучвания на агенцията беше изготвен сравнителен доклад, който позволява да се проследи динамиката на този пазар за период от една година. В периода 18 април – 15 май 2003 г. изследователската агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на недвижими имоти в България. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1077 души. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. В края на април 2003 г. беше проведено маркетингово изследване, целящо да проучи и оцени пазара на различните марки прахове за пране в България. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1077 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента.

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.