Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало АрхивПреди 1999

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Ограничаването на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и условия за установяване в обществото на правов ред. В този смисъл от решаващо значение е създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие и уважение към държавните и правителствените институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социалната среда. Настоящият сборник има за цел да запознае българския читател с някои основни проблеми, свързани с измерването на корупцията, корупционното поведение и нагласите спрямо корупцията и е пряко свързан с едно от основните направления на действие на Коалиция 2000 - Системата за мониторинг на корупцията В периода от 11.09 до 25.09 1999 год. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1110 респондента на възраст над 18 години. Настоящият социологически анализ се базира на получените емпирични данни от представителните изследвания на общественото мнение, проведени от Центъра за изследване на демокрацията през месец май 1998г., месец февруари 1999г. и месец септември 1999г. Неговата цел е да очертае устойчивата структура на информационното пространство в страната, както и степента на влияние на средствата за масово осведомяване върху българското общество. В периода от 27.03 до 16.04 1999 год. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1122 респондента на възраст над 18 години. В периода 27.03 до 16.04 1999 год. Витоша Рисърч проведе национално изследване обхващащо 320 представители от различни групи служители в обществения сектор.Методът на изследване е персонално стандартизирано интервю. Настоящото изследване е осъществено от изследователски екип на Витоша Рисърч и е част от Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000. В периода 06.02 до 20.02 1999 год. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1143 респондента на възраст над 18 години. В периода 14 - 17 февруари 1999 г. в Ню Делхи, Индия се проведе конференция на тема "Изграждане на световно движение за демокрация". На 16 февруари 1999 г. по време на специално организираната от Центъра за международно частно предпреемачество сесия"Демокрация и пазарни инструменти" д-р Огнян Шентов, директор на Центъра за изследване на демокрацията, представи натрупания след 1996 г. опит на ръководената от него организацияв областта на корпоративното управление. Настоящият социологически анализ се базира на получените емпирични данни от представителните изследвания на общественото мнение, проведени от Центъра за изследване на демокрацията през месец май 1998г.и месец февруари 1999г. Неговата цел е да очертае устойчивата структура на информационното пространство в страната, както и степента на влияние на средствата за масово осведомяване върху българското общество.
1 | 2

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.