Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Архив 2001

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Ограничаването на корупцията в българското общество изисква не само институционални и законови мерки, но и условия за установяване на правов ред в обществото. В този смисъл от решаващо значение е създаването на политическа и икономическа култура, основана на доверие и уважение към държавните и правителствените институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация и на стремеж към стабилност и предвидимост на икономическата и социална среда. В периода 04.10.2001 г. - 20.10.2001 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 971 респондента на възраст над 18 години. През месец ноември 2001 г. Витоша Рисърч проведе първото национално представително изследване сред пълнолетното население на България на тема “Бездомните кучета като обществен проблем” с извадка N = 784. Проблемът с бездомните кучета отдавна вълнува българската общественост, тъй като отсъствува единодушие относно начина за неговото решаване. Многогодишните дебати и липсата на ефективно, приемливо за всички решение, доведе до поляризация на мненията и блокиране на повечето инициативи. В периода 27.01.2001 г. - 10.02.2001 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1037 респондента на възраст над 18 години. Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа (Southeast European Legal Development Initiative - SELDI) стартира в края на 1998 година. Нейни инициатори са Център за изследване на демокрацията и Институт за международно правно развитие, Рим.

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.