Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Архив 2003

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Докладът за оценка на корупцията 2003 на Коалиция 2000 следва подхода на Плана за действие, приет от Обществено-политическия форум през ноември 1998 г. В доклада се дава обобщена оценка на състоянието и динамиката на корупцията в българското общество и на усилията за противодействие на корупцията през 2003 г. с акцент върху антикорупционните измерения на съдебната реформа в България. През месец октомври 2003 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1098 респондента на възраст над 18 години. В периода 13.10.2003 - 04.11.2003 Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. В периода 13 октомври - 4 ноември 2003 Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 421 фирми в цялата страна. Настоящето изследване е част от по-широка изследователска програма за промотиране на институции от типа на омбудсмана. Досегашните усилия бяха насочени към проучване на публичните нагласи и представи за омбудсмана по принцип, както и установяване на ключовите проблеми в комуникацията между институциите /най-вече общинска и данъчна администрация/ и гражданите. Тези стъпки бяха необходими на етапа на разработване на концепцията за институцията омбудсман в България, за основните параметри на неговата дейност /предмет и насоченост, пълномощия, взаимоотношения с останалите субекти на процеса на посредничество, изисквания към институцията омбудсман и т.н. По–късно тези препоръки бяха инкорпорирани в разработения Закон за омбудсмана. Настоящата фокус група е част от изследователски проект, имащ за цел утвърждаването на човешките права в България чрез установяване на институции от типа на омбудсмана. Специален акцент в случая бе поставен върху спазването на правата на жените и хората в неравностойно положение. Настоящата фокус група е част от изследователски проект, целящ утвърждаването на човешките права в България и в частност установяването на институцията на омбудсмана. Основната цел на проведената фокус група бе да бъде получена достоверна информация за представите, очакванията и препоръките на изследваните лица по отношение институции от типа на омбудсмана. В периода 18.04.2003 г. - 15.05.2003 г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. В настоящето изследване бяха интервюирани 1077 респондента на възраст над 18 години. В края на юни 2003 г. беше проведено национално изследване,целящо да проучи и оцени пазара на застраховки и разпространението на застрахователните услуги в България. Изследването е представително за пълнолетното население на страната. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1057 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента В периода 22.05.2003 - 17.06.2003 Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията.
1 | 2 | 3

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.