Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
 

Начало Публикации

 


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ
  Извършване на оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 

  Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010 


-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Това поредната съвместна публикация на Фондация "Гражданска връзка" и Коалиция 2000, посветена на проблемите пред разследващата журналистика в сферата на корупционните обвинения и разкрития. Авторът, Красимир Добрев, известен журналист във в. "Сега" и юрист по професия, напоследък работи по редица проблеми, свързани с политическата корупция. Противодействие на корупцията в местната власт е издадена от Асоциация АКСЕС, партньор на Коалиция 2000. Христоматията съдържа разработки на български експерти с ценна информация за законовата рамка на местното сомоуправление, за възможностите на пряко и непряко участие на гражданите, за експериментирани в общините нови форми на граждански контрол и участие в решаването на местните проблеми и в борбата срещу корупцията.

Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация е новото заглавие от поредицата "антикорупционни христоматии", инициатива на Коалиция 2000 под името Чисто бъдеще. Сборникът е предназначен за широк кръг лица - държавни служители, представители на законодателната и съдебна власт, студенти и преподаватели, сдружения, които полагат усилия за преодоляване на проблема с корупцията в нашето общество. На 23 октомври 2000 г. в Пловдив Фондация "Гражданска връзка" и Съюзът на българските журналисти съвместно организираха семинара "Разследващата журналистика срещу корупцията: новото българско и европейско законодателство" в рамките на антикорупционните проекти на Коалиция 2000.


На 11 май 2000 г. в Центъра за изследване на демокрацията Коалиция 2000 се организира представянето на новоиздаденото учебно помагало "Антикорупция". Поканени бяха да присъстват представители на редица академични институции, дипломати, държавни организации и експерти. "Наказателно-правни аспекти в борбата срещу корупцията" е поредното заглавие от поредицата публикации на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. Автори на публикацията са преподавателите по наказателно право в СУ "Св. Климент Охридски" доц. Лазар Груев, доктор по право и Борис Велчев, доктор по право.
"Съдебна власт и корупция" е новото заглавие от поредицата "Антикорупционни христоматии". То е издадено от Коалиция 2000 и Съюза на съдиите в България и е изготвено под съставителството и редакцията на Капка Костова, председател на Съюза на съдиите в България и доц. Лазар Груев, доктор по право, СУ "Св. Кл. Охридски".

Целта на това издание е да се очертае, доколкото е възможно, влиянието на корупцията върху икономическото развитие на държавата. Използвали сме публикации от различни автори по света, както и анализи и виждания за корупцията, с поглед от България. Трябваше да се случи азиатският финансов колапс от 1998 г., за да се разбере от водещи международни институции, че корупцията не е някакъв малък проблем наред с други малки проблеми - лошите пътища например - на развитието. Корупцията - т.е. ползването на държавен или друг публичен пост за постигането на лични или групови цели - се оказа способна да срине цели икономики и да създаде предпоставките дори за световна финансово-стопанска криза.

През април 1997 г. по инициатива на български неправителствени организации и с подкрепата на Американската агенция за международно развитие беше създадена Коалиция 2000. Нейната основна цел е да повиши нетърпимостта към корупцията като с това спомогне за ограничаване на нейния размер. Дейностите на Коалиция 2000 включват разработването и прилагането на План за действие срещу корупцията, Система за мониторинг на корупцията (СМК) и информационно-образователна кампания. Настоящият сборник има за цел да запознае българския читател с някои основни проблеми, свързани с измерването на корупцията, корупционното поведение и нагласите спрямо корупцията и е пряко свързан с едно от основните направления на действие на Коалиция 2000 - СМК.


1 | 2 | 3

НОВИНИ

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.