Vitosha Research
   
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

ФАЗА 1

Първа фаза включва изготвяне на аналитичен доклад, базиран върху данни от изследване и анализ на състоянието на процеса по възпитание, обучение и образование в предприемачество в средните професионални училища в България.

Пълна версия на доклада по фаза 1

 

 

ФАЗА 2

Втората фаза на проекта ще бъде реализирана след обсъждането и приемането на доклада за резултатите от първата фаза на проекта. Тя ще включва изготвяне на пакет от мерки за повишаване нивото на образование, обучение и възпитаване в дух на предприемачество.

Пълна версия на доклада по фаза 2