Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

„ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В БЪЛГАРИЯ“


Тази презентация е част от проект „Създаване на методика и провеждане на пилотно изследване за мониторинг на социално-демографския статус и нагласите на граждани от трети държави BG EIF 2008/02-05“ по Компонент 5: Подкрепа на анализи и изследвания, с цел разширяване на съществуващите бази данни и представлява „Дейност 11: Разпространение на резултатите – изработване на презентация с основните резултати“

Изтегли презентацията:

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS