Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Тенденции на престъпността в България 2000 - 2010


Публикацията проследява тенденциите на престъпността в България за периода 2000-2010 г. въз основа на националните виктимизационни изследвания, провеждани всяка година от Витоша Рисърч и полицейската статистика. Освен данни за общите тенденции, в доклада са представени данни за десет категории престъпления, както и регионални особености на престъпността в България. Анализирани са правосъдната практика и социално-икономическите фактори, които формират наблюдаваните тенденции на престъпността.

Пълен текст:

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS