Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Положението на Ромите в ЕС


Агенцията на Европейския съюз за основни права представи първите резултати от Проучването за положението на ромите в 11 страни-членки на ЕС. Проучването сравнява положението на ромите и живеещите в непосредствена близост до тях жители от неромски произход в няколко основни области – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, равнище на бедност, дискриминация и запознатост с основните права. Координатор на проекта е Галъп Органайзейшън, а изпълнител на проучването за България е Витоша Рисърч. Можете да намерите най-важните резултати от проучването тук.
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS