Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

еБългария 2005


На 28 юли 2005г. ще бъде официалното представяне на докладът еБългария 2005.

Докладът проследява развитието през последната година в областта на достъпа до информационни и комуникационни технологии, тяхната употреба в обществото, образованието, бизнеса и държавното управление.

Тази година Витоша Рисърч отново взе участие в него със съсбиране и анализ на данни по основните изследвани показатели.


Виж доклада "еБългария 2005" (PDF,2.5Mb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS