Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Малки оръжия и леко въоръжение в България


Съдържание
Пълен текст в PDF (5, 95 Mb)


Докладът е разработен въз основа на резултатите от изследване върху малките оръжия и лекото въоръжение в България, проведено през периода юли-ноември 2004 г. от Центъра за изследване на демокрацията и британската неправителствена организация Сейфъруърлд, с помощта на Витоша Рисърч. В него са изложени изводите от направената цялостна оценка на:1) разпространението на МОЛВ в страната;

2) въздействието на МОЛВ върху различните общности и държавата като цяло;

3) обществените нагласи спрямо МОЛВ и сигурността и

4) капацитета на държавните институции за контрол над разпространението и незаконната употреба на МОЛВ.
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS