Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Антикорупция


Пълен текст в PDF (625 kb)

На 11 май 2000 г. в Центъра за изследване на демокрацията Коалиция 2000 се организира представянето на новоиздаденото учебно помагало "Антикорупция". Поканени бяха да присъстват представители на редица академични институции, дипломати, държавни организации и експерти.

Доцент Антоний Тодоров от Нов български университет, консултант на Коалиция 2000, представи учебното помагало. То съдържа следните 14 теми, които обхващат широк диапазон от корупционни практики, антикорупционни механизми и инициативи:
- Правното понятие за корупция;
- Модели на корупционно поведение;
- Мониторинг на корупцията;
- Сфери и форми на корупцията;
- Злоупотребата с политическата власт;
- Корупцията в съдебната система и полицията;
- Икономика и корупция;
- Корупцията в международните отношения;
- Финансиране на политическите партии;
- Правната реформа против корупцията;
- Административната реформа против корупцията;
- Гражданското общество срещу корупцията;
- Професионалните кодекси срещу корупцията;
- Международното сътрудничество срещу корупцията.

Помагалото е предназначено за подготвяния специализиран курс по тази тематика в рамките на учебната програма на Нов български университет.

Очаква се помагалото да бъде въведено под една или друга форма, в рамките на българската образователна система в последните два класа на средните училища, като се използва т.нар. "час на класния".

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS