Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Наказателно-правни аспекти в борбата срещу корупцията


Пълен текст в PDF (226 kb)

"Наказателно-правни аспекти в борбата срещу корупцията" е поредното заглавие от поредицата публикации на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. Автори на публикацията са преподавателите по наказателно право в СУ "Св. Климент Охридски" доц. Лазар Груев, доктор по право и Борис Велчев, доктор по право.
Изданието представлява обширно и задълбочено изследване на правните проблеми, които поставят борбата с корупцията, и по-специално на тези в областта на наказателното право. Последователно са проследени и анализирани въпросите, свързани с юридическото понятие за корупция по българското право, нормите по Наказателния кодекс, предвиждащи наказание за корупционно поведение, третирането на корупцията в международноправни актове и произтичащите от това необходими промени в националното ни законодателство. Едновременно с това на основата на извършения анализ на материята са направени и конкретни предложения за бъдещи промени в действащото законодателство.

Изданието е публикувано със съдействието на Американската агенция за международно развитие.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS