Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Противодействие на корупцията в местната власт


Съдържание

Противодействие на корупцията в местната власт е издадена от Асоциация АКСЕС, партньор на Коалиция 2000. Христоматията съдържа разработки на български експерти с ценна информация за законовата рамка на местното сомоуправление, за възможностите на пряко и непряко участие на гражданите, за експериментирани в общините нови форми на граждански контрол и участие в решаването на местните проблеми и в борбата срещу корупцията.

В допълнение са включени примерният Етичен кодекс на общинските съветници изготвен от Фондация за реформа в местното самоуправление и Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа. Основната цел на изданието е да послужи в ежедневната практическа работа на общините и местните неправителствени организации, в усилията насочени към повишаване на прозрачността и публичността на местната власт.

Отделните раздели са разработени от следните автори: "Наръчник на народния избраник в общината" - Милана Кривачка, държавен експерт, дирекция "Правна", Министерски съвет; Ели Георгиева - "Гражданско участие в местното самоуправление", изпълнителен директор, Фондация "Предизвикателства", "Граждански контрол и прозрачност в работата на местната администрация. Омбудсманът - посредник между гражданите и местната власт" - Теодора Гандова, Програмен директор, Център за социални практики.

За да получите безплатно копие от брошурата, моля изпратете електронна поща на: coalition2000@online.bg или пишете на следния адрес:

Коалиция 2000; ул."Ал. Жендов" 5; София 1113; България
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.
НачалоЗа контактиОмнибусТърсенеКарта на сайтаEnglish

HTML | CSS