Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Борба срещу корупцията и злоупотребите


Съдържание
Пълен текст в PDF (696 kb)

Борба срещу корупцията и злоупотребите в публичната администрация е новото заглавие от поредицата "антикорупционни христоматии", инициатива на Коалиция 2000 под името Чисто бъдеще. Сборникът е предназначен за широк кръг лица - държавни служители, представители на законодателната и съдебна власт, студенти и преподаватели, сдружения, които полагат усилия за преодоляване на проблема с корупцията в нашето общество.

Първият раздел съдържа увод към българското издание, изготвен от Свилена Симеонова и Валери Димитров.

На вниманието на читателите във втория раздел са предложени изследвания, препоръки и мерки за борбата с корупцията в държавната администрация, разработени от американския експерт Питър Джоунс. Разгледани са обстоятелствата и условията, спомагащи за развитието на корупцията и злоупотребите в държавния сектор и ролята на одиторите и одиторските проверки за тяхното преодоляване.

В третия раздел е включен текстът "Принципи на административното право и европейското административно производство", който ще бъде особено полезен при извършване на реформите в държавната администрация, свързани с преговорите ни за присъединяване към структурите на Европейския съюз.

Сборникът е публикуван със съдействието Американската агенция за международно развитие.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS