Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Медиите срещу корупцията


Пълен текст в PDF (488 kb)

Това поредната съвместна публикация на Фондация "Гражданска връзка" и Коалиция 2000, посветена на проблемите пред разследващата журналистика в сферата на корупционните обвинения и разкрития. Авторът, Красимир Добрев, известен журналист във в. "Сега" и юрист по професия, напоследък работи по редица проблеми, свързани с политическата корупция. В изданието той изразява мнението, че новоприетият Закон за достъп до обществена информация по-скоро създава нови пречки за журналистите, отколкото да улеснява техните усилия. В това отношение все още липсва правна дефиниция на понятието "служебна тайна". Освен това, авторът се спира на основните юридически рискове, на които са изложени журналистите в професионалната им дейност.

Книгата съдържа и някои документи, които имат връзка с дефиниране условията за упражняване на журналистическата професия, в това число пълния текст на Препоръка № R /2000/ 7 на Съвета на министрите на Съвета на Европа. Книгата е предназначена за журналисти, медийни експерти и политици.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.
НачалоЗа контактиОмнибусТърсенеКарта на сайтаEnglish

HTML | CSS