Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Информационни технологии срещу корупцията
Информационни технологии срещу корупцията е най-новото заглавие от поредицата антикорупционни христоматии на Коалиция 2000, издадена съвместно с Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Христоматията е насочена към основните сфери на промените, извършвани в публичния сектор. В центъра на вниманието е информационната епоха и дневният ред на реформата в дългосрочен план. Поставя се акцент върху използването на информационните технологии като инструмент за реформи в общественото управление. Авторите разкриват някои от основните проблеми, които съпътстват процесите в публичния сектор и показват, че както държавният, така и частният сектор не са достатъчно добре подготвени за промените в информационната епоха.

Христоматията съдържа следните основни раздели:

- Преоткриване на държавното управление в информационната епоха
- Информационните технологии и корупцията в държавния сектор
- Информационните технологии като инструмент за реформи в общественото управление
- Държавните поръчки и електронната търговия
- Чрез интернет към демократизиране на местната власт
- Държавното управление в информационната ера

Посланието към българския читател е, че дигитализацията на публичните и управленските услуги ще увеличи прозрачността на администрацията, но увеличението на достъпа ще доведе и до нови форми на корупционни практики. Тези две непосредствени следствия трябва да се имат предвид при цялостното планиране на антикорупционния процес в България.
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS