Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в ЕС


Виж съдържанието на сборника (в PDF формат, 1250 KB)

Сборникът с доклади и статии за неформалната икономика в страните–кандидатки за членство в Европейския Съюз е създаден в рамките на проекта "Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС: размер, дълбочина, тенденции и предизвикателства към процеса на разширяване на ЕС" и включва доклади, представени на международната конференция за неформалната икономика, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 29–30 ноември, 2002 г. в София.

Първата част на сборника представя обхвата, размера и методите за оценка на скритата икономика в страните в преход и в държавите–кандидатки за членство в ЕС. Втората част е посветена на последиците и разработването на практически отговори в областта на институционалната реформа и политиката за противодействие на неформалната икономика. Анализирани са и връзките между неформалната икономика и организираната престъпност.

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS