Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

е-Община


На 15 декември 2005 г. в Центъра за популяризиране на информационното общество беше представен доклада е-Община, в чието разработване са участвали експерти от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Центъра за изследване на демокрацията, Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерски съвет и агенция Витоша рисърч.

Докладът е-Община оценява развитието на уеб-страниците на общините в България и има за цел да подпомогне процесите на разработване и изпълнение на обществените политики в областта на електронното правителство и управлението на местно равнище.


Повече за доклада
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS