Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Представяне на доклад: “Полицейски проверки и използване на етнически профили в България“
Докладът “Полицейски проверки и използване на етнически профили в България” е резултат от изследване на полицейските проверки, проведено между юни и декември 2005 г. от Центъра за изследване на демокрацията и агенция Витоша Рисърч с подкрепата на Правната инициатива на Институт “Отворено общество”. Фокус на настоящия анализ са полицейските проверки на лица от ромски произход.

Изследването е част от по-широк опит за анализ на този феномен в континентална Европа. Успоредно с България бяха проведени и изследвания в Испания, Унгария и Русия, които показаха, че и там лица от малцинствен произход са подлагани на необосновани полицейски проверки.

Полицейските проверки са един от основните инструменти, които полицията използва в противодействието и превенцията на престъпността. Те са дейносттапри която полицията най-често влиза в контакт с гражданите. От правилното или неправилното използване на този важен за полицията инструмент зависи не само ефективността на полицейската работа, но и дали той има негативен ефект върху взаимоотношенията между полицията и гражданите.

Основните изводи от доклада “Полицейски проверки и използване на етнически профили в България” бяха представени на 19 септември 2006 г. на открито заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността.Пълен текст на публикацията (PDF, 700 KB)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS