Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

e-Българиа 2006


Е-България 2006 е четвъртият годишен доклад, предлагащ цялостен анализ на развитието в областта на информационното общество в страната ни. Целите на анализа са насочени към подпомагане на процесите на изработване и изпълнение на обществени политики чрез предоставяне на редовно, сравнително и проблемно изследване на основни водещи показатели на информационното общество.

Докладът анализира технологичната осигуреност и социално-икономическата готовност на домакинствата, предприятията и обществените институции да използват новите информационни и комуникационни технологии и да трансформират чрез тях жизненото си пространство, стила и ефективността на работата, създаването на добавена стойност и предоставянето на обществени услуги. Той съдържа оценки за действията и инициативите на държавата, бизнеса и гражданското общество, както и редица идеи и препоръки за развитие на информационното общество.

Виж доклада "еБългария 2006" (PDF,5Мb)

Отзиви в медиите
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS