Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Национално изследване за престъпността
През февруари 2008 завърши проучването на Витоша Рисърч посветено на жертвите на престъпността. Витоша Рисърч провежда подобно изследване ежегодно от 2005 година насам. Целта на изследването е да проследи тенденциите на намаляване или увеличаване на отделните престъпления (кражби с взлом, грабежи, нападения, заплахи и др.), а също и доколко жертвите са склонни да съобщават за извършеното срещу тях престъпление на служителите на реда.

Друга цел на изследването беше да проследи отношението на жертвите към полицията като цяло, склонността им към сътрудничество с органите на реда и общата им тревожност по отношение на опасността от престъпления. В изследването бяха включени специални блокове, посветени на два сериозни обществени проблема-употребата на наркотици и корупцията сред държавните служители.Виж доклада
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS