Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Иновации.бг 2008


Излезе годишният доклад "Иновации.бг 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз". Ежегодното издание на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" е посветено на анализ на иновационния потенциал на българската икономика. Тазгодишното издание акцентира върху глобалните тенденции и засилващата се конкуренция по отношение на иновациите, а също и голямата вълна от напускащи страната ни млади и талантливи хора. В изследването са използвани данни от проучвания на Витоша Рисърч.

За повече информация: виж тук

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS